OC zawodowe. Kto musi je mieć?

Są takie profesje, których jedna pomyłka może innych kosztować majątek, a nawet zdrowie i życie. Dlatego właśnie przedstawiciele niektórych zawodów są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, czyli tzw. OC zawodowego. W przeciwnym razie narażają się na sankcje ze strony organów nadzorczych, ale przede wszystkim – ryzykują koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania. A to może prowadzić nawet do bankructwa.

Gdy klient wystąpi z roszczeniem…

OC zawodowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz jego pracowników w związku z wykonywaną profesją. Może to więc dotyczyć szkód osobowych oraz rzeczowych, czyli związanych z utratą majątku, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci. OC zawodowe jest zatem przydatne wtedy, gdy np. klient wystąpi z wnioskiem o odszkodowanie za poniesione starty. A takie roszczenia potrafią być bardzo wysokie. Niekiedy sięgają nawet milionów euro.

Dla przykładu: niewielkie przedsiębiorstwo wyburzeniowe, które realizuje swoją działalność w centrum miasta, wskutek pomyłki uszkodziło fundamenty sąsiednich budynków. Lekarz z powodu błędnie postawionej diagnozy spowodował uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Organizator nie zapewnił wystarczającej ochrony imprezy masowej, wskutek czego doszło do groźnego wypadku. Podobne sytuacje można wymieniać jeszcze długo.

Jeśli sąd zadecyduje o konieczności naprawy szkody, to – w zależności od konstrukcji umowy ubezpieczenia zawodowego – ubezpieczyciel może przejąć odpowiedzialność deliktową lub i kontraktową. To znaczy, że może uregulować straty powstałe zarówno z winy ubezpieczonego, jak i wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wywiązania się z konkretnego zobowiązania. Polisa OC może tym samym uchronić firmę lub przedsiębiorcę przed bankructwem.

Kto musi mieć OC zawodowe?

Istnieje katalog kilkudziesięciu profesji, które w świetle prawa mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Wśród nich są:

 • komornik sądowy;
 • agent biura turystycznego;
 • organizator imprez masowych;
 • rzeczoznawca majątkowy;
 • pośrednik nieruchomości;
 • radca prawny, adwokat, notariusz;
 • księgowy;
 • architekt, inżynier budownictwa;
 • biuro usług płatniczych;
 • lekarz, zakład opieki zdrowotnej, dysponent jednostek ratownictwa medycznego;
 • detektyw.

 

Nie ma jednak dokumentu, który zawierałby pełną listę zawodów zobowiązanych do wykupienia polisy OC zawodowej. Takie zasady określają ustawy i rozporządzenia dedykowane dla poszczególnych rodzajów działalności. Co więcej – istnieją instytucje i urzędy uprawione do kontroli firm i przedsiębiorców pod kątem wywiązania się z obowiązku posiadania polisy OC. Niefrasobliwych czekać mogą więc upomnienia, nagany, grzywny finansowe, zawieszenie w prawach do wykonywania zawodu oraz osobiste poniesienie finansowych konsekwencji wyrządzonej szkody.

Warto także wiedzieć, że ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej można również wykupić dobrowolnie. To rozwiązanie polecane m.in. biurom tłumaczeń, pilotom dronów, weterynarzom, geodetom itp.  

Leave A Comment