Wybierz mądrze Pracowniczy Plan Kapitałowy

To już najwyższa pora dla przedsiębiorców na rozpoczęcie rozmów z pracownikami o wyborze Pracowniczego Planu Kapitałowego. Wdrożenie tego nowego programu długoterminowego oszczędzania jest obowiązkiem każdego pracodawcy – niezależnie, czy zatrudnia powyżej 250 osób, czy działa z kilkunastoosobowym zespołem. Czasu jest coraz mniej, a wybór PPK godzącego wszystkie potrzeby jest trudny, bo oczekiwania stron zwykle są różne. Warto wiec skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy.

Co to jest PPK?

Pracowniczy Plan Kapitałowy to nowe, prywatne narzędzie długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych. Tym samym pracodawca musi zapewnić pracownikowi możliwość oszczędzania w ramach PPK, chociaż ten nie musi z tego skorzystać – może się bowiem w dowolnym momencie wypisać. Niemniej, każdy pracownik poniżej 55 roku życia zostanie do PPK wpisany automatycznie.

Obowiązek wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego jest etapowany. Do 1 lipca do nowych przepisów muszą dostosować się firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Do 1 stycznia 2020 – przedsiębiorstwa z co najmniej 50-osobowym stanem zatrudnienia i kolejno, do 1 lipca 2020 podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. Jako ostatni, bo do 1 stycznia 2021, czas mają pozostałe podmioty oraz tzw. budżetówka.

Co ważne – firmy, które nie wdrożą PPK w terminie, będą miały obowiązek zapłacić karę grzywny. Ta będzie wynosić do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym. Konsekwencje mogą być więc dotkliwe, a dotrzymania terminów egzekwować będzie Polski Fundusz Rozwoju.

Jak będzie działać PPK?

Na oszczędności PPK pracownika składać się będą trzy elementy: comiesięczne wpłaty własne pracownika (2-4% wartości wynagrodzenia), comiesięczne wpłaty od pracodawcy (1,5% wartości wynagrodzenia) oraz coroczne wpłaty „od rządu”, czyli z podatków (250 złotych na start i 240 złotych co roku).

W zależności od wybranej instytucji narzędziem do inwestowania pieniędzy będzie fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Środki wpłacane do PPK docelowo będą lokowane na rynkach kapitałowych w część dłużną i część udziałową, czyli osobno np. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe i osobno m.in. akcje i inne udziałowe instrumenty emitowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Istotne jest też to, że pracownicy mają być eksponowani na różne ryzyko inwestycyjne w zależności od wieku. W praktyce oznacza to, że im bliżej emerytury, tym więcej środków ma być lokowanych w bezpieczne produkty, jak lokaty bankowe.

Jak wybrać PPK?

Szczegółowe oferty instytucji finansowych będą się od siebie różnić, a prezentowane mają być w portalu mojeppk.pl. Ustawodawca zapewniał już, że każda z nich będzie wyświetlana tak samo długo, a kolejność będzie losowa i zmienna każdego dnia.

Przed wyborem instytucji prowadzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy trzeba więc wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników: warunki zarządzania gromadzonymi środkami, jej efektywności w zarządzaniu aktywami, doświadczenia w tym obszarze działalności, a także interes pracowników.

Mamy więc kilka trudnych warunków: krótki termin na decyzję i widmo konsekwencji w razie jej braku. Także dużo czynników do rozważenia, które wymagają specjalistycznej wiedzy i głębokiej analizy. Do tego stawka jest wysoka, dotyczy bowiem pieniędzy pracowników. Jest więc presja i emocje, co szybko może stać się powodem konfliktu na linii pracodawca – pracownicy, którzy to z założenia powinni wybrać Pracowniczy Program Kapitałowy w porozumieniu. Taki konflikt może obniżyć motywacje zespołu oraz nadszarpnąć wizerunek firmy.

Dlatego warto więc skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Przygotuję dla Państwa analizę ofert odpowiadających Waszym potrzebom i zaprezentuję ich wady i zalety. Pomogę także pracownikom zweryfikować rozwiązania zaproponowane przez pracodawców, a pracodawcom – skonsultować ostateczny wybór planu kapitałowego. Dzięki temu będą mieć Państwo pewność, że podjęli dobrą decyzję.

Zapraszam do kontaktu.

Leave A Comment